چهارشنبه،17 خرداد 1402 English

معاونت غذا و دارو

Lorestan
University of Medical Sciences


   
  • پروانه

   ترتيب و تعريف پروانه هاي بهداشتي

    

   ترتيب

    1- پروانه تاسيس    2- پروانه مسئول فني  3- پروانه بهره برداري   4- پروانه ساخت

    

    تعريف

    

    1-پروانه تاسيس

     عبارت از مجوزي است كه به استناد ماده 7 قانون مواد خوراكي ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي مصوب تيرماه 1347و آئين نامه هاي اجرائي مربوطه اجازه ميدهد تا موسسه توليدي تاسيس گردد .

    

    2-پروانه مسئول فني

    عبارت از پروانه اي است كه صلاحيت فرد معرفي شده توسط موسسه جهت مسئوليت فني كارخانه پس از صدور پروانه تاسيس مورد تائيد و تصويب قرار ميگيرد و كليه محصولات موسسه بايستي در حضور و با نظارت كامل وي توليد و بسته بندي گردد .

    

    3-پروانه بهره برداري

    عبارت از مجوزي است كه پس از صدور پروانه مسئول فني صادر شده و با توجه به قانون مواد خوراكي ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي و مقررات مربوطه به  موسسه اجازه ميدهد تا از خط توليد  بهره برداري نمايد. اين پروانه هيچگونه مجوزي جهت عرضه محصول به بازار نميباشد .

    

    4-پروانه ساخت

   مجوزي است كه به استناد مواد 7و8و9 قانون مواد خوراكي ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتيمصوب تيرماه 1347 و آئين نامه هاي اجرائي مربوطه صادر شده و به موسسه اجازه ميدهد تا فرآورده مورد نظر خود را طبق مشخصات ارائه شده و تائيد شده به بازار عرضه نمايد


دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان

لرستان

تعداد بازدید: 27913777 آخرین به روزرسانی: 17 خرداد 1402

 مقالات articles  2018  2017  2016  2015  2014 

سئوالات متداول
بيانيه حريم خصوصي
 بيانيه توافق سطح خدمات
راهبرد مشاركت دستگاه
IT
eprints

.

Page created in 0.55756783485413 seconds.
memoryUsage : 5977Kb