چهارشنبه،17 خرداد 1402 English

معاونت غذا و دارو

Lorestan
University of Medical Sciences


   
  • شرخ وظايف اداره تجهيزات پزشكي

   اختيارات و وظايف اداره تجهيزات پزشكي

    

   تامين تجهيزات پزشكي سرمايه اي

   Ø      برگزاري كميته هاي سياست گذاري و اجرايي تجهيزات و ملزومات پزشكي به صورت منسجم و دوره اي

   Ø      نيازسنجي و تعيين اولويت هاي تجهيزات پزشكي سرمايه اي:

   -  تشكيل بانك اطلاعاتي كامل از كليه تجهيزات موجود در مراكز درماني تحت پوشش و دسترسي به هنگام به اطلاعات (نرم افزار مديريت يكپارچه اطلاعات تجهيزات پزشكي)

                           - پايش دوره اي بيمارستان ها تابعه

                           - بررسي نيازهاي اعلام شده توسط بيمارستان ها و تهيه ليست تجهيزات مورد نياز آن ها به طور سالانه

                           -جمع آوري 10 اولويت برتر مراكز درماني

   Ø      تدوين دستورالعمل و فلوچارت هاي مربوط به نحوه خريد تجهيزات پزشكي

   Ø      انجام مراحل كارشناسي فني، باليني و خريد و تعيين تكنولوژي هاي خاص و مورد نياز دانشگاه

   Ø      انجام امور كارشناسي به منظور تامين نيازهاي فني كميسيون سطح بندي جهت اتخاذ تصميمات مناسب

   Ø      پيگيري جهت تهيه و تامين اولويت هاي مورد نياز مراكز درماني (حتي الامكان در قالب برنامه هاي مساعدت وزارت متبوع)

   Ø      تجهيز بيمارستان هاي تازه تاسيس و نيز بخش هاي جديد و توسعه يافته مراكز درماني موجود

   Ø      تهيه گزارش هاي تحليلي از وضعيت موجود و اقدامات انجام گرفته

    

    

   نگهداشت، آموزش و نظارت بر استفاده بهينه از تجهيزات

   Ø      ايجاد و بروزرساني بانك اطلاعاتي جامع كليه تجهيزات پزشكي بيمارستان هاي تابعه

   Ø      نظارت بر نصب، راه اندازي و آموزش صحيح كاربري و تخصصي تجهيزات جديدالورود به مراكز درماني تابعه

   Ø      نظارت بر استفاده صحيح و بهينه تجهيزات پزشكي در مراكز درماني تابعه

   Ø      نظارت بر جابجايي و انتقال تجهيزات پزشكي

   Ø      نيازسنجي، برنامه ريزي و برگزاري دوره هاي آموزشي فني و تخصصي مورد نياز كارشناسان و كاربران تجهيزات پزشكي

   Ø      پايش اجراي برنامه هاي نگهداشت (شامل: آموزش مدون، نگهداري پيشگيرانه، برنامه هاي كنترل كيفي و تست كاليبراسيون، بازديدهاي دوره اي، قراردادهاي سرويس و نگهداري و ...)

   Ø      تهيه گزارش هاي تحليلي از اجراي برنامه هاي جامع نگهداشت

   Ø      تدوين دستورالعمل هاي اسقاط تجهيزات پزشكي سرمايه اي و نظارت بر روند اجراي آن در مراكز درماني

   Ø      انجام فعاليت هاي علمي-پژوهشي

    

    

   نظارت و ارزيابي

   —        تجهيزات پزشكي سرمايه اي

   Ø      تدوين چك ليست هاي نظارتي ويژه ارزيابي عملكرد واحدهاي تجهيزات پزشكي مراكز درماني

   Ø      انجام پايش هاي دوره اي مراكز درماني

   Ø      اعتباربخشي بيمارستان ها

   Ø      كارشناسي و رسيدگي به شكايات حوزه تجهيزات پزشكي

   Ø      نظارت بر وضعيت نگهداشت تجهيزات پزشكي

   Ø      نظارت بر جابجايي و نقل و انتقالات تجهيزات پزشكي

   Ø      نظارت بر واحدهاي توليدي تجهيزات پزشكي در استان

   Ø      نظام مند نمودن، ايجاد شناسنامه كاري و بانك اطلاعاتي جامع شركت ها و واحد هاي عرضه و توزيع كننده تجهيزات پزشكي در استان

   Ø      نظارت بر انبارهاي توزيعي تجهيزات پزشكي در منطقه

   Ø      بازديد دوره اي و نظارت بر عملكرد صنوف تجهيزات پزشكي در منطقه

   Ø      نظارت بر امور مربوط به مبارزه با قاچاق تجهيزات و ملزومات پزشكي

   Ø      هماهنگي و همكاري با مراجع ذيصلاح حقوقي و نظارتي در سطح دانشگاه و وزارت متبوع

    

    

   —        ملزومات پزشكي مصرفي

   Ø      تدوين چك ليست هاي نظارتي بر اساس دستورالعمل هاي برنامه تحول نظام سلامت

   Ø      انجام پايش هاي دوره اي از داروخانه ها و بخش هاي مختلف مراكز درماني جهت نظارت بر مصرف ملزومات پزشكي (از لحاظ بررسي مجوزهاي لازم، قيمت و ...)

   Ø      كارشناسي و رسيدگي به شكايات حوزه ملزومات پزشكي

   Ø      نظارت بر واحدهاي توليدي ملزومات پزشكي مصرفي در استان

   Ø      نظام مند نمودن، ايجاد شناسنامه كاري و بانك اطلاعاتي جامع شركت ها و واحد هاي عرضه و توزيع كننده ملزومات پزشكي در استان

   Ø      نظارت بر انبارهاي توزيعي ملزومات پزشكي در منطقه

   Ø      بازديد دوره اي و نظارت بر عملكرد صنوف تجهيزات پزشكي در منطقه

   Ø      نظارت بر توزيع ملزومات مصرفي به لحاظ قيمت، نحوه توزيع و ...

   Ø      نظارت بر امور مربوط به مبارزه با قاچاق تجهيزات و ملزومات پزشكي

   Ø      هماهنگي و همكاري با مراجع ذيصلاح حقوقي و نظارتي در سطح دانشگاه و وزارت متبوع

    

    


دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان

لرستان

تعداد بازدید: 27913729 آخرین به روزرسانی: 17 خرداد 1402

 مقالات articles  2018  2017  2016  2015  2014 

سئوالات متداول
بيانيه حريم خصوصي
 بيانيه توافق سطح خدمات
راهبرد مشاركت دستگاه
IT
eprints

.

Page created in 0.49365019798279 seconds.
memoryUsage : 6118Kb