سه شنبه،12 مهر 1401 English

معاونت غذا و دارو

Lorestan
University of Medical Sciences


   
  • واحد تحقيق و توسعه

   واحد تحقيق و توسعه
   مسئول واحد: دكتر فرهاد مومني
   تلفن: 06633222044
   ايميل: -
   شرح وظايف:
   • نياز سنجي و پيگيري ست آپ كردن روش هاي مختلف آزمايشگاهي بر اساس نياز استان
   •   تهيه مطالب كمك آموزشي بر اساس نيازهاي علمي پزشكان ، داروسازان و ساير رده هاي مرتبط با حوزه غذا و دارو
   •  برگزاري برنامه هاي آموزشي شامل سمينار ، كارگاه و جلسات آموزشي در راستاي اهداف بلند مدت حوزه غذا و دارو
   •  ارتقاء فرهنك عمومي مصرف غذا و دارواز طريق تهيه و توزيع پوستر و پمفلت و جزوات آموزشي
   •  نيازسنجي و هدايت مطالعات پژوهشي با توجه به اولويتهاي منطقه و دانشگاه
   •  همكاري بين بخشي با مراكز و موسسات فعال در زمينه غذا و دارو
   • حمايت از فعاليتهاي علمي و پژوهشي در حال انجام در حوزه معاونت غذا و دارو
   • همكاري و ارتباط با معاونت پژوهشي در راستاي هدايت و سامان دهي طرحهاي پژوهشي
   • بررسي نيازهاي آموزشي گروه هاي شاغل در معاونت غذا و دارو و انعكاس آن به واحد آموزش كاركنان دانشگاه و همكاري در برگزاري جلسات آمورشي ويژه كاركنان
   • انجام مطالعات آماري تخصصي در زمينه فارماكواكونومي و فارماكواپيدميولوژي در سطح استان
   • ايجاد ارتباط نزديك با مراكز علمي – تحقيقاتي سطح استان
   • مطالعه و بررسي روند ارائه خدمات در حوزه  مربوطه ، شناسايي نقاط ضعف و ارائه راه حل
   • جستجوي مطالب علمي و كاربردي از طريق اينترنت
   • راه انداري كتابخانه با مجموعه كتب ، نشريات و مقالات علمي مرتبط با فعاليت حوزه معاونت غذا و دارو
   • اقدام در جهت چاپ و انتشاركتب ، نشريات و بروشورهاي آمورشي
   • جمع آوري آمار و اطلاعات و سامان دهي رايانه اي آنها

    


دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان

لرستان

تعداد بازدید: 26879837 آخرین به روزرسانی: 12 مهر 1401

 مقالات articles  2018  2017  2016  2015  2014 

سئوالات متداول
بيانيه حريم خصوصي
 بيانيه توافق سطح خدمات
راهبرد مشاركت دستگاه
IT
eprints

.

Page created in 0.5432460308075 seconds.
memoryUsage : 5929Kb